خدایا - 1396-01-06 12:46:00
میزنم - 1396-01-06 12:46:00
مات - 1396-01-06 12:46:00
شبیه - 1396-01-06 12:46:00
تفاوات - 1396-01-06 12:46:00
رفـــــــیق - 1396-01-06 12:46:00
خیلیـــــ - 1396-01-06 12:46:00
شمــــــــــــا - 1396-01-06 12:46:00
گـــــــــــــند - 1396-01-06 12:46:00
گونــــــــــــــی - 1396-01-06 12:46:00
روزت مبارک پدرم ... - 1396-01-06 12:41:00
یه لحظه فکر کن ... - 1396-01-06 12:41:00
قاطی پاتی :| - 1396-01-06 12:41:00
آدم بزرگا ... - 1396-01-06 12:41:00
بوی پاییز میاد ^_^ - 1396-01-06 12:41:00
سردرگم - 1396-01-06 12:41:00
امسالم گذشت - 1396-01-06 12:41:00
تنهایی ... - 1396-01-06 12:41:00
تولدم مبارک - 1396-01-06 12:41:00
بازگشت مجدد به وب :) - 1396-01-06 12:41:00
کاش ... - 1396-01-06 12:12:00
اولین دیدار - 1396-01-06 12:12:00
دنیا نگهدار - 1396-01-06 12:12:00
تنهایی ... - 1396-01-06 12:12:00
دلهای شکسته - 1396-01-06 12:12:00
دل من ... - 1396-01-06 12:12:00
رسم زندگی - 1396-01-06 12:12:00
عشق فراموش نشدنی - 1396-01-06 12:12:00
تنهایی نامتناهی - 1396-01-06 12:12:00
و باز هم کودکی ... - 1396-01-06 12:12:00
خرید بک لینک - 1399-01-06 12:11:00
شعر سهراب سپهری - 1396-01-06 11:54:00
شعر نیما یوشیج - 1396-01-06 11:54:00
دشتی پر از گل سرخ... - 1396-01-06 11:54:00
غصه چرا؟؟!! - 1396-01-06 11:54:00
اشعار نیما یوشیج - 1396-01-06 11:54:00
ای ادم ها... - 1396-01-06 11:54:00
دور دور دور... - 1396-01-06 11:54:00
تمام زندگی ... - 1396-01-06 11:54:00
زندگی وقت کمی بود - 1396-01-06 11:54:00